UP

Ako pracujeme

Bydlíme na Jižní Moravě, ale rozhodně nejsme omezeni jen na tuto oblast. Naopak.

Liberecko (Jizerské hory, Lužické hory), Praha, Středočeský kraj, Vysočina, Pardubicko, Hradecko (Broumovsko, Podkrkonoší), Zlínsko, Bílé Karpaty, na Slovensku pak Kysuce, Bratislava, Záhorie. Tam všude jsme dělali nějaké projekty či realizace. Na některá místa jezdíme i pravidelně v rámci údržby námi vytvořených zahrad.

A těšíme se na objevování dalších nových oblastí v Česku a na Slovensku. Proto se nás nebojte oslovit odkudkoliv.

Při menším rozsahu prací se vždy snažíme sloučit cesty k zákazníkům dohromady, tak abychom jim ušetřili cenu za dopravu.

Cesta za hotovým návrhem zahrady má několik kroků. Většinou to začíná prvním a pro vás naprosto nezávazným setkáním, kdy chceme poznat vaše touhy a přání, jak by vaše zahrada měla vypadat a co by se na ni mělo nacházet. A zároveň se budeme chtít alespoň základně seznámit s pozemkem, abychom zhodnotili jeho možnosti.

 • po této schůzce vám pošleme cenovou nabídku na návrh zahrady.
 • po odsouhlasení začínáme pracovat na návrhu
 • prvním výsledkem je vypracování konceptu (představy o možném uspořádání budoucí zahrady)
 • následuje konzultace a odsouhlasení, eventuálně úprava konceptu
 • dalším krokem je vypracování studie, která určuje rozmístění a rozměry jednotlivých prvků, především stromů, skupin keřů, záhonů, cest a dalších prvků. Součástí studie je i přehledný plán potřebných zásahů/opatření a postupu prací
 • poslední fází je vypracování osazovacího plánu = podrobně určuje rozmístění konkrétních druhů rostlin (trvalky, keře), případně konkrétních odrůd u ovocných stromů. Součástí osazovacího plánu je i plán péče, který uvádí pěstební potřeby jednotlivých druhů

1. Jak probíhá realizace zahrad?

Jakmile je hotový návrh zahrady, můžeme zákazníkovi vytvořit rozpočet realizace. Následně se můžeme domluvit buď kompletní realizaci na klíč, kdy zákazníkovi odpadají jakékoliv starosti.  Ale je také rovněž možné zrealizovat jen některou část zahrady, případně celou realizaci rozložit na více let

2. Jak vypadá údržba zahrady v duchu filozofie přírodních zahrad?

Ani přírodní zahrada není bezúdržbová. Na druhou stranu zde pro většinu prací platí, že méně je často více. Intenzita některých zahradnických postupů je tak výrazně menší. Po obhlédnutí pozemku dokážeme určit, co je potřeba udělat a jak často.

 • péče o trávník – sečení, provzdušnění, hnojení prosátým kompostem nebo organickými hnojivy na přírodní bázi
 • péče o zahradní květnaté louky – sečení, kompostování či odvoz biomasy
 • péče o keře a stromy, řez dřevin, řez živého plotu, zimní ochrana proti zvěři a mrazu
 • péče o trvalky, pletí, předjarní odstranění odkvetlých částí, přihnojení kompostem
 • mulčování výsadeb vhodným mulčem

Pro většinu údržbových prací používáme profesionální akumulátorové stroje od firmy Stihl. Tyto stroje neobtěžují okolí hlukem a výfukovými plyny

3. Jaká je cena zahradnických prací?

Na zahradách kde jsme poprvé, nebo je navštěvujeme méně pravidelně, je cena počítána hodinovou sazbou. Ta je od 300-450 Kč za člověkohodinu – záleží na náročnosti práce a využití strojů.

Na pravidelně navštěvovaných zahradách se většinou domluvíme na paušálních platbách.

1. Jak je potřeba pečovat o ovocné dřeviny?

S citem a pokorou ke stromu, někdy je potřeba být trochu razantní a někdy zase velmi mírný. Ale hlavně je důležité to dělat správně.

Dobrá péče začíná už při výběru vhodného druhu, odrůdy a podnože pro dané místo. Výsadba stromu rovněž není jen o vykopání díry. Ta ostatně musí rovněž vhodné parametry. Abych parafrázoval jeden český film: to máte, ukotvení, úvaz, doplnění půdy o organickou hmotu, výsadbová mísa, ochrana před okusem a mrazem a hlavně nezapomenout na výchovný řez. Ten je v prvních čtyřech až pěti letech růstu stromu velmi důležitý. Určuje, jestli strom bude vypadat jako strom a budou dávat bohatou úrodu ovoce, nebo jestli nám vyroste zahuštěné pometlo se sníženou plodností a náchylné k nemocem a lámaní větví.

Ale i starší ovocné stromky potřebují péči. U jedinců v plné plodnosti používáme udržovací řez, tak abychom udrželi strom v nejlepší kondici co nejdéle. U stromových stařečků zase využijeme zmlazovací řez, který může výrazně prodloužit život stromu.

2. Jak je potřeba pečovat o nově vysazené stromy?

Srovnávací řez a pak výchovný řez, výchovný řez a ještě jednou výchovný řez.

Je zarážející, že se sice sází celkem dost nových stromů do krajiny, podél cest, obecních parčíků nebo na soukromé zahrady. Ale následná péče o tyto stromy většinou chybí nebo se omezí jen na zálivku (i když to také není pravidlem). Přitom první roky po výsadbě jsou určující pro to, co nám ze stromu vyroste.

Téma je to obsáhlé. Ve zkratce naspáno, jde o to, jak se nám strom větví. Jestli hlavní kosterní větve jsou od sebe ve správném rozestupu, nejsou přehuštěné a nepřiléhají k hlavnímu kmenu ve špatném úhlu. Můžete samozřejmě namítnout, že strom přece přirozeně ví, jak má růst. Ano ví, jenže mu také nevadí, když se mu občas ulomí větev a spadne na zem. To vadí hlavně nám lidem, protože strom máme vysazený třeba v parku, u silnice nebo na zahradě. Proto, aby se toto riziko minimalizovalo, je důležité provádět první roky po výsadbě výchovný řez, kdy stromu pomáháme založit budoucí kosterní větvení. Takto správně zapěstovaný strom bude za 50 nebo 100 let chloubou potomku, kdy budou vzpomínat na svého dědečka s babičkou, že jim tady zasadili takový krásný strom. A naopak to nebude zdroj nadávek na bláznivého dědka s babkou, protože padající větve ohrožují dům a kácení stromu bude náročné a nákladné.

3. Termíny vhodné k řezu stromů a keřů

U ovocných dřevin je hlavní doba řezu předjaří (únor, březen). Týká se to zejména jádrovin (hrušně, jabloně) a drobného ovoce. Naopak u peckovin (slivoně, meruňky, broskovně, třešně, višně) je vhodnější doba k řezu ve vegetaci – v době proudění mízy. V ideálním případě se takto snažíme najít i termíny se zákazníkem. Samozřejmě na menších zahradách, kde je pár jedinců od každé skupiny a řez všech stromů se zvládne v jeden den, tak abychom ušetřili zákazníkovi cenu za cestovné, snažíme se najít termín, kdy ještě jdou jádroviny a už pomalu můžeme začít řezat peckoviny (tedy přelom března a dubna).

Pro výchovný řez neovocných stromů je nejvhodnější období na začátku vegetace, tedy zhruba od března do června. Živý plot se většinou stříhá dvakrát ročně (začátek června a v průběhu srpna), ostatní keře se řežou podle doby kvetení. Ano, je to malinko věda najít správný termín a neexistuje univerzální doba, kdy jde seříznout vše. A něco se ani řezat vůbec nemusí, proto časový postup a rozsah prací můžeme přesněji určit až po seznámení se s druhy na vaší zahradě.

1. Pro koho je určeno zahradní poradenství/ zahradní koučink?

Každému, kdo si chce vytvořit zahradu sám (nebo její část či konkrétní zahradní prvek), má představu jak, ale přesto si v některých tématech není úplně jistý.

Témat, s kterými vám můžeme poradit je mnoho. A každý zákazník vždycky přijde s něčím novým. A tak pro ilustraci uvádím některé z nedávno konzultovaných:

 • živý plot z jedlých dřevin (druhy, spony)
 • druhy a odrůdy ovocných dřevin pro dané klimatické podmínky
 • stavba suché zídky svépomocí (majitelům jsme udělali soukromý jednodenní workshop a už si postupně zídku staví sami)
 • rozmístění užitkových záhonů a bylinkové spirály na školním pozemku
 • zapýřený pozemek – co s ním bez herbicidů
 • druhy trvalek do suchého stínu
 • založení květnatého trávníku
 • časté téma je řez ovocných dřevin – jak na to a vhodné termíny

Na druhou stranu se úplně nezabýváme rostlinolékařstvím (tedy jaký postřik na co vytáhnout, my raději tu prevenci), koupacími jezírky (na to jsou hlavy povolanější) nebo třeba neporadíme jak na super zelený anglický trávník (úplně to nekoresponduje s přírodními zahradami).

2. Jak probíhá zahradní koučink v praxi?

Buď to může být jednorázová konzultace, nebo při rozsáhlejším tématu i dlouhodobější spolupráce.

Některé témata lze také zvládnout probrat po telefonu nebo emailem. Často však potřebujeme vidět i dané místo a potkat se zákazníkem osobně. To jakým způsobem bude koučink probíhat, se domluvíme předem, tak aby to zákazníkovi vyhovovalo a zároveň abychom my získali všechny potřebné informace k zadání.

3. Jak zahradní koučink/poradenství vychází cenově?

Cena je počítána hodinovou sazbou.

Při dálkové konzultaci (email, telefon) je cena za 1 hodinu 400 Kč, přičemž jedna hodina je minimální doba. Neúčtuje se tak např. 10 minut ale vždy celá započatá hodina. I v případě telefonické konzultace od nás v ceně obdržíte emailem písemné shrnutí tématu a navrhnuté řešení, tak abyste se k tomu mohli kdykoliv vrátit.

Při osobních konzultacích je cena 500 Kč za hodinu + náklady na dopravu. V ceně je rovněž písemné shrnutí tématu.

Cenu si vždy oboustranně odsouhlasíme předem před začátkem konzultací.

 

Telefon: +420 777 274 762
Email: [email protected]